דיל׳

דיל׳
דִּלְדֵּל, דִּיל׳(Pilp. of דָּלַל) to reduce, weaken. Sot.9b (play on דלילה) דִּילְדְּלָה את כחווכ׳ she weakened his strength, his understanding, his merits; Num. R. s. 9. Tanḥ. Bhar 3 מְדַלְדְּלוֹוכ׳ the Lord reduces his income, and he must sell his property. 2) to loosen, detach. Kidd.24b די׳ בו עצם he loosened a tooth in the slaves jaw.Part. pass. מְדוּלְדָּל a) loosely connected, hanging down, detached. Lev. R. s. 34 he is called dal מד׳ מן הנכסים which means detached from his property (homeless); Midr. Prov. ch. XXII דל מנכסיו (insert מדולדל). Ker.III, 8 אבר המ׳ (Talm. ed. 15a sq. המְדוּלְדֶּלֶת) a limb hanging down from the body (not yet entirely detached). Ḥull.IX, 7 האבר … המְדוּלְדָּלין limb or a part of flesh hanging down in tangles. Bekh.III, 4; v. דַּבְלוּל.b) poverty-stricken, beggarly. Succ.22b, v. דַּבְלוּל. Tanḥ. Vayakhel 7 עניים ומְדוּלְדָּלִים poor and miserable. Hithpalp. הִתְדַּלְדֵּל, הִידַּ׳; Nithpa. נִתְדַּלְדֵּל, נִידַּ׳ 1) to become thin, sparse; to be reduced. Num. R. s. 5 (play on דל, Prov. 22:22) והם מִתְדַּלְדְּלִיםוכ׳ they (the Levites) expose themselves to diminution for your sake. 2) to be detached, loosely connected, disarranged, parted into shreds. Y.Ab. Zar. V, 44d top ני׳ חותמן the berries are forcibly detached from the stalk, v. חוֹתָם. Ḥull.46a נִידַּלְדְּלָה כבדוכ׳ the liver is parted into shreds and mixed up with the fat layers. Ib. 44a סימנים שנִדַּלְדְּלוּוכ׳ gullet and windpipe which are torn loose from their connection so that the larger portion of their circumference is detached. 3) to be disregarded. Sot.IX, 15 (49a) נִדַּלְדְּלוּוכ׳ miracle workers are not appreciated.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

  • דיל — 1 מארח, מלצר, מלצר מוטס, מארח אווירי, שרת נוסעי 2 עסקה, הסכם, עסק, הסדר, חוזה, סידו …   אוצר עברית

  • ביג דיל — ביטוי אירוני על דבר קטן שעושים ממנו עניין גדול {{}} …   אוצר עברית

  • זה לא ביג דיל — זה לא עניין גדול, זה לא כזה סיפור (בסלנג) {{}} …   אוצר עברית

  • עיסקה — דיל, סחר, מיקח, מכירה, קנייה, ביצוע, פעולה כלכלית, הוצאה אל הפועל, טרנסאקצי …   אוצר עברית

  • עסקה — דיל, סחר, מיקח, מכירה, קנייה, ביצוע, פעולה כלכלית, הוצאה אל הפועל, טרנסאקצי …   אוצר עברית

  • Deal or No Deal (Israel) — Dil o lo Dil דיל או לא דיל Format Game show Presented by Moran Atias Country of …   Wikipedia

  • Deal or No Deal — models posing for the cover of Runway Magazine – 10 October 2008 Deal or No Deal is the name of several closely related television game shows, the first of which (launching the format) was the Dutch Miljoenenjacht (Hunt For Millions) produced by… …   Wikipedia

  • ARAMAIC — ARAMAIC, an ancient northwestern semitic language spoken (to some extent) to this day. The entry is arranged according to the following outline: ancient aramaic and official aramaic sources syria and its neighboring countries iraq and iran egypt… …   Encyclopedia of Judaism

  • Парламентские выборы в Израиле (2013) — Эта статья содержит информацию о парламентских выборах в Израиле, которые состоится через 27 дней. Информация может меняться по мере поступления новых да …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”